Introduktion* til krigsturist.dk
Befæstninger i Europa gennem 1000 år
      *Sølle 780 ord - bør læses ;-)      
                               
                               
     

Formål
Mere end 60 år er gået siden 2. Verdenskrig var en grum realitet for Europas folk, og med afslutningen af den Kolde Krig er det snart 20 år siden en egentlig militær trussel mod Danmarks grænser var aktuel. I de forløbne år er der vokset generationer op, som kun har skolens historieundervisning som baggrund for at forstå disse konflikter, og som tiden går skrumper kredsen af øjenvidner hastigt ind, således det i dag ikke er enhver beskåret at have en bedstefar eller bedstemor, der kan fortælle om dengang. Samtidig signalerer succesen for nye historiemagasiner og den interesse for krigsturisme, som nogle rejsebureauer kan notere sig, at der eksisterer et behov også for at kende til den mere ufredelige del af Europas fortid.

I Danmark er Atlantvolden - den kæde af betonbunkers, tyskerne byggede efter Regelbau-opskriften langs Europas vestvendte kyster i slutningen af 2. Verdenskrig - vel nok det mest markante krigsmindesmærke, og krigsturist.dk henvender sig i første række til ham eller hende, som gerne vil vide lidt mere de betonkasser, der ligger og tager plads op på stranden; hvorfor - og hvordan - de blev bygget. Læs mere om Regelbau.

     
           
           
      Regelbau 622, Dobbeltgruppebunker (20 mand), 10. Batteri, Hirtshals Syd      
     

Andre epoker har imidlertid også sat deres krigeriske spor i landskabet, som med tiden også skal behandles her; de tusind år gamle ringborge, middelalderens skanser og borge samt grænsestillingerne fra 1848 og 1864 og befæstningerne fra tiden omkring 1. Verdenskrig. Krigsturist.dk er således et tilbud til den, som ønsker en nem og overskuelig præsentation af befæstninger i Danmark og Europa - fra vikingeborge over Hitler's Atlantvold til koldkrigs-installationer - og som måske kunne tænke sig at bruge nogle søndage til at drage ud i felten for at se tingene med egne øjne. Da krigsturist.dk er under konstant udvikling, vil færdiggørelsesgraden være meget forskellig for de enkelte steder.

 

Navigation
Navigationspanelet herunder er opdelt kronologisk lodret og geografisk vandret. Klikker du på en blå bar, kommer du til en oversigtsside for den pågældende periode, klikker du på en grå bar med et landenavn bliver du taget til en oversigt over det pågældende lands krigsminder og klikker du på en grøn bar med et stednavn kommer du direkte til det pågældende udflugtsmål. Hvis knappen ikke "inverterer" er der enten intet indhold endnu eller lokationen er under opbygning og indholdet sparsomt.

Røde stednavne har endnu ikke indhold på krigsturist.dk og vil ikke få det i nogen tid, men hvor det er muligt, linkes der i mellemtiden til en relevant side på nettet. 

En flydende menu i venstre side gør det nemt altid at hoppe tilbage til denne oversigt.

     
           
           
           
           
           
           
     
             
                   
             
             
           
           
           
       
             
             
             
         
                   
                   
                   
             
           
             
             
                       
                         
           
                       
                       
                       
     
                           
                           
                           
     
     
     
      Praktiske hjælpesider:      
               
               
     
     
                               
     

Mål
Jeg har tre ubeskedne mål med dette initiativ; (1) At give den alment interesserede besøgende en ide om omfanget af den menneskelige og tekniske præstation, der ligger bag skabelsen af faste befæstninger (2) At siderne her kan bruges om et planlægningsværktøj - en slags turistguide, om man vil - til besøg ved nogle af de interessante steder. (3) Og endelig vil jeg gerne bidrage til at stimulere en eventuel spirende interesse for den umiddelbare Europæiske historie, specielt dens vel nok mest betydningsfulde epoke; den 2. Verdenskrig, ved at gøre det let for den besøgende til at søge yderligere oplysning.

For god ordens skyld bør det vel nævnes, at siden er 100% upolitisk og ikke tilsigter at forherlige Nazismen, andre "ismer" eller krig i almindelighed, og ej heller at bagatellisere eller romantisere de lidelser, som talløse mennesker har måttet udstå under Europas mange krige.

Midler
Jeg vil forsøge at nå disse mål, primært ved at gøre det tiltrækkende for læseren at bevæge sig ud i sommerlandet til lidt ægte "on location" historieundervisning. Mange steder vil man nemlig finde museer og restaurerede stillinger, drevet af lokale ildsjæle, der gerne deler ud af deres viden.

Derudover vil jeg løbende skrive og præsentere et antal Faktablade - små essays om steder, begivenheder, teknik og personer med relation til stederne. Hvert faktablad vil max. fylde fire A4-sider og være i et printervenligt format og tiltalende layout, illustreret med fotos og tegninger, hvor det giver mening. Ind imellem vil det også være relevant at bringe enkelte officielle dokumenter. Disse er i sagens natur ikke værker fra min hånd, men historiske aktstykker, der efterhånden er gledet ind i det offentlige rum og kan findes på nettet. Disse vil være på deres originalsprog, oftest engelsk eller tysk.

Endelig vil jeg etablere og vedligeholde en omfattende og organiseret samling af links til interessante, fortrinsvis reklamefri steder på nettet. I dag er det nemlig ikke manglen på information, der er problemet, det er mængden og "støjen" fra ligegyldigheder. En link-samling, hvor alt reklamelortet er filtreret fra, er derfor et aktiv for den, som vil vide mere. 

Har du forslag, spørgsmål eller relevant kritik, så skriv

     
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
           
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS