Litteratur & film
                         
      SPRING TIL:

Der er skrevet rigtig mange gode bøger om Atlantvolden, om Danmarks besættelse og om 2. Verdenskrig i almindelighed. Mange af disse bøger - specielt om den danske del af Atlantvolden - er skrevet på dansk, men der er også en enorm mængde litteratur på engelsk (og tysk og fransk, for den sags skyld).

På denne side har jeg listet de bøger, jeg selv har læst, og skrevet en kort oversigt over indholdet. Jeg har forsøgt så objektivt som muligt at viderebringe, hvad den enkelte bog kan tilbyde sin læser, og kun i enkelte tilfælde skrevet en egentlig anmeldelse eller gengivet en omtale, fundet andetsteds. Dette er angivet med et bog-ikon i margin. Hensigten er at hjælpe den, som er ny på området til at vælge hvilke bøger, han eller hun vil investere i. Alle de nævnte er gode, men mine forslag til et godt første valg er markeret med en stjerne.

Ligeledes findes der et fåtal gode, realistiske film (og en masse crap), som kan give betragteren antydningen af en fornemmelse af, hvordan det var at deltage i kamphandlinger, at være et civilt offer for bombardementer eller at være en forfulgt minoritet i et totalitært samfund. Jeg kommer med enkelte anbefalinger.

Sprog: Angivet i parentes betyder det, at bogen fås i flere sprog. Angivet med komma betyder, at bogen er flersproget. Salg betyder, hvor jeg har fundet bogen, ikke at dette er den eneste eller den billigste salgskanal.  Listningen er alfabetisk efter titel inden for området, og den opdateres naturligvis jævnligt.

Nyt: Links til Atlantvoldsrelevante videoklip i bunden af siden. Afsnit om 1. Verdenskrig påbegyndt

Sidste opdatering: 14.03.2011

Kold Krig

     

Atlantvolden, Danmark

     

Atlantvolden u. Danmark

     

Atlantvolden generelt

Andet om WW2

     

Besættelsen af Danmark

     

Om 1. Verdenskrig

     

Film og Dokumentar

Trivia

     

Lydklip

     

Videoklip

     

Presseklip

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Kold Krig, Danmark
Atlantvolden - Fra Agger til Bulbjerg
Sprog: Dansk
Sider: 175
Forfatter: Poul Holt Pedersen & Karsten Pedersen
Udgiver: Billesø & Baltzer 2010, ISBN 978-87-7842-278-1
Salg: reganvest.dk

Under den Kolde Krig blev der jo ikke affyret et skud - ikke i Danmark, i hvert fald. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke forberedte os på krig, og i værste fald atomkrig. I en sådan situation er det vitalt, at det administrative apparat kan fungere.
Denne bog fortæller den spændende historie om hvordan man i dybeste hemmelighed byggede de anlæg, der skulle beskytte regering og kongehus.
Spændende, informativ læsning om kæmpebunkere, der har ligget gemt i snart fem årtier.

                 
2. Verdenskrig, Atlantvolden, Danmark
Atlantvolden - Fra Agger til Bulbjerg
Sprog: Dansk (Tysk, Engelsk)
Sider: 136
Forfatter: Jens Andersen
Udgiver: Blåvandshuk Egnsmuseum 1999, ISBN 87-89834-28-3
Salg: Varde Museum

Skrevet af Jens Andersen, der er museumsinspektør i Hanstholm og meget vidende om Atlantvolden. Bogen dækker Hanstholm og hærkystbatterierne i Thy og viser, hvordan bunkere bygges.

                 
Atlantvolden - Fra Nymindegab til Skallingen
Sprog: Dansk (Tysk, Engelsk)
Sider: 92
Forfatter: Vibeke B. Ebert
Udgiver: Blåvandshuk Egnsmuseum 1992, ISBN 87-980464-6-5
Salg: Varde Museum

Dækker bl.a. Tirpitz-stillingen og radarstation Büffel i Blåvand.

                   
Atlantvolden på Fanø
Sprog: Dansk (Tysk)
Sider: 88
Forfatter: Peter Willumsen (red)
Udgiver: Fanø i Atlantvolden 2003, ISBN 87-989600-0-8
Salg: Varde Museum

En grundig gennemgang af bunkerbyggeriet på Fanø (ca. 300 stk!) samt øens historie under besættelsen. Mange samtidige fotos og grundtegninger af samtlige Regelbau-typer, der findes på Fanø.

                 
Atlantvolden ved Ringkøbing
Sprog: Dansk, Tysk
Sider: 82
Forfatter: Bent Bogøe Anthonisen
Udgiver: Bollerup Boghandel 1983, ISBN 87-89155-27-0
Salg: Museumscenter Hanstholm

Afventer beskrivelse

                 
Dansk arbejde - tyske befæstningsanlæg
Sprog: Dansk
Sider: 110
Forfatter: Claus Bundgård Christensen m. fl.
Udgiver: Blåvandshuk Egnsmuseum 1997, ISBN 87-89834-25-9
Salg:
Museumscenter Hanstholm

Giver en god baggrund for at forstå den kolossale arbejdsindsats, der ligger bag det danske atlantvoldsbyggeri, og de forhold, der blev arbejdet under. Det var jo nu engang at arbejde for fjenden", men tit og ofte også det eneste arbejde, en mand kunne få - hvis han da ikke ville til Tyskland og arbejde. 

                 
Flugplatz Aalborg Ost, West & See
Sprog: Dansk
Sider: xxx
Forfatter: Anders Johansen
Udgiver: Eget Forlag
Salg: Museumscenter Hanstholm

Anders Johansen er den ubestridte ekspert på Verteidigungsbereich Aalborg og har nedfældet sin viden i tre tykke (ring)bind.

                 
Frederikshavn som tysk fæstning (1)
Sprog: Dansk
Sider: 108
Forfatter: Kenneth Kristensen
Udgiver: Bangsbo 2001, ISBN 87-7833-032-7
Salg: Bangsbo Museum

Gennemgår Pikkerbakkens historie før og under besættelsen og beskriver detaljeret området som tyskerne kaldte Stützpunktgruppe Süd. Tegning og beskrivelse af mange bunkertyper og af artilleriskibet Niels Juels historie.

                 
Gefechtstand Silkeborg Bad
Sprog: Dansk
Sider: 288
Forfatter: Dan Mouritsen
Udgiver: Eget forlag 2003, ISBN 87-91355-05-02
Salg: Silkeborg Bunkermuseum

Fremragende gennemgang af Silkeborg Bads historie før og under besættelsen. Meget grundig, med mange detaljer om bunker-byggeri i almindelighed og ved Silkeborg i særdeleshed. Indeholder også alle historierne om livet på det tyske hovedkvarter og afliver myter og vandrehistorier.

                 
German Bunkers i Denmark
Sprog: Engelsk
Sider: 239
Forfatter: Jens Andersen & Rudi Rolf
Udgiver: PRAK Publishing 2006, ISBN xxx
Salg: Museumscenter Hanstholm

Jens Andersen & Rudi Rolf har i fællesskab begået et værk, der må betegnes som autoritativt. Bogen giver en kort gennemgang af tysk bunkerbyggeri i krigsårene 40-45, af konstruktionstyper og de forsvarsenheder, tyskerne arbejdede med. Og så selvfølgelig den omfattende oversigt over de enkelte stillinger langs Jyllands kyst, illustreret med tegninger over bunkernes positioner i 1945 og mange fotos.

                 
Hanstholm-Fæstningen
Sprog: Dansk, Tysk
Sider: 100
Forfatter: Bent Bogøe Anthonisen
Udgiver: Bollerup Boghandel 1985, ISBN 87-981206-1-1
Salg: Museumscenter Hanstholm

Afventer beskrivelse 

                 
Kystartilleri i Danmark
Sprog: Dansk
Sider: 99
Forfatter: Svend E. Albrechtsen, Jens Andersen og Ole L. Frantzen
Udgiver: Museumscenter Hanstholm 2003, ISBN 87-989621-0-8
Salg: Museumscenter Hanstholm

En næsten uundværlig lille bog hvis man vil interessere sig lidt for kystbefæstninger og deres bevæbning. Bogen beretter om status for dansk kystforsvar før og efter besættelsen, og gennemgår minutiøst de forskellige våbentyper (skudhastighed, rækkevidde, granatvægt m.m.) og hvor der var stationeret, samt hvad deres skæbne var efter krigen. 

                 
Skansen
Sprog: Dansk
Sider: 79
Forfatter: Per Thomsen
Udgiver: Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening, 2001, ISBN 87-984416-2-0
Salg: Boghandlen

En fin lille lokalhistorisk bog, der gennemgår historien omkring Skansen i Nørresundby ved Limfjorden, fra Kejserkrigene i 1600-tallet til i dag, og herunder også kommer ind på områdets betydning under 2. verdenskrig og beretter om fæstningsanlægget (der bl.a. rummer én ud af kun tre L408a bunkere i Atlantvolden). 

                 
Thyborøn-Fæstningen
Sprog: Dansk, Tysk
Sider: 94
Forfatter: Peter Nyholm Anthonisen
Udgiver: Bollerup Boghandel 2001, ISBN 87-891155-52-1
Salg: Museumscenter Hanstholm

En grundig gennemgang af fæstningsanlæggene ved indsejlingen til Limfjorden og det efterretningsarbejde, den berømte "skildpaddespion" udførte. 

     
  Top  
Atlantvolden uden for Danmark
The Adolf Guns
Sprog: Engelsk (Tysk, Norsk)
Sider: 64
Forfatter: Harald Isachsen
Udgiver: Eget forlag, ISBN 978-82-303-1028-1
Salg: Adolfkanonen

Bogen om Adolf Kanonererne, de respektindgydende 406 mm slagskibskanoner, der som de sidste af deres slags står i Harstad ved Trondenæs, giver en minutiøs gennemgang af disse mastodonter og deres formåen, og kaster således også lys over de lidt mindre (380 mm) stillinger i Kristiansand og i Hanstholm.

Læs en anmeldelse af bogen her.

     
  Top  
Atlantvolden generelt
Atlantic Wall Typology
Sprog: Engelsk + Tysk, Fransk
Sider: 351
Forfatter: Rudi Rolf
Udgiver: Fortress Books, ISBN 90-76396-05-1
Salg: Museumscenter Hanstholm

Rudi Rolf's bog er en komplet fortegnelse over samtlige Regelbau-anlæg i Atlantvolden. Et "must have" for den seriøse bunkernørd, men nok ikke et førstegangskøb for den kun let interesserede. Meget lidt tekst, men masser af tegninger.

                 
Regelbauten des Heeres im Atlantikwall
Sprog: Tysk
Sider: 111
Forfatter: Wehrmacht
Udgiver: Harry Lippmann
Salg:  DAWA

Harry Lippmann har skrevet en del bøger om Atlantvolden, og "Regelbauten" kan være et alternativ til Rudi Rolf ovenfor. Bogen udmærker sig ved en række tegnede eksempler på bunkeres indpasning i terrænet og en mængde data, f.eks. om ammunitionsbunkeres kapacitet, hvor meget jord, der skal flyttes for at få plads til en bunker osv. Det er kort sagt mere læsestof (hvis du altså læser tysk), men knap så velstruktureret som RR.

     
  Top  
Andet om 2. Verdenskrig, biografier, militær strategi og teknik m.v.
German Field Fortifications 1939 - 45
Sprog: Engelsk
Sider: 68
Forfatter: Gordon L. Rottman
Udgiver: Osprey Publications
Salg: Amazon

Er en del af en serie fra Fortress Publications. Serien omfatter bl.a. også Normandiet.
Gode, faktuelle bøger med mange oplysninger, 3D tegninger og kort.

                 
Neuzetilicher Stellungsbau
Sprog: Tysk (Engelsk optryk)
Sider: 78
Forfatter: Wehrmacht 
Udgiver: Wehrmacht 1942 (Optryk: Bellona Publications 1969)
Salg: Antikvarisk eller bibliotekslån (KGB)

Værnemagtens håndbog for anlæggelse af feltmæssige befæstninger. Masser af illustrationer (med tysk tekst) og engelske forklaringer.

                 
Invasion i Danmark?
Sprog: Dansk, Tysk
Sider: 197
Forfatter: Arne Bonvig Christensen
Udgiver: Odense Universitetsforlag 1976, ISBN 87 7492 184 3
Salg: Antikvarisk

Planlagde de allierede nogensinde at lade invasionen foregå via landgang på Jyllands kyst? Bogen gennemgår pro- og contra argumenterne og beretter detaljeret om de tyske anstrengelser for at afværge en eventuel invasion i Danmark.

Et "must have" for lænestolsgeneraler ;-)

                 
Rommel in Normandy
Sprog: Engelsk
Sider: 265
Forfatter: Friderich Ruge
Udgiver: Presidio Press 1979
Salg: Antikvarisk evt. Amazon 

Friderich Ruge var marinesagkyndig officer i Rommels stab og ledsagede feltmarskalen på denne inspektionstur både i Danmark og i Normandiet. Det er der kommet en spændende erindringsbog ud af.

Kapitel om Rommels erfaringer fra bl.a. Fanø, som førte til mange af D-Dagens terrænhindringer i Normandiet.

                 
Danmark i Hitlers hånd
Sprog: Dansk
Sider: 366
Forfatter: Siegfried Matlok
Udgiver: Holkenfeldts Forlag (1989), ISBN 87-7720-107-8
Salg: Antikvarisk

Dr. Werner Best har her - gennem Matlok - udgivet sine erindringer om sin tid som Rigsbefuldmægtiget i Danmark under 2. Verdenskrig. Bogen omhandler Danmark som mønstrprotektorat, tiden efter augustoprøret i 1943 og Best's portrætter af Hitler, Gøring, Himmler m.fl.

                 
Den hæmmede kriger
Sprog: Dansk
Sider: 370
Forfatter: Ole Drostrup (og Walter Kienitz)
Udgiver: Odense Universitetsforlag (1997), ISBN 87-7838-167-3
Salg: Antikvarisk

Bogen om Hermann von Hanneken og hans "regeringstid" i Danmark. Meget grundig gennemgang af den pressesky general, fra hans tidligste ungdom og tjeneste i Wehrmacht til årene som Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Dänemark.

     
  Top  
      Besættelsen af Danmark 1940-45      
Besættelsen set med tyske øjne
Sprog: Dansk
Sider: 208
Forfatter: Jens Jessen
Udgiver: GT Forlag, 2009
Salg: GT Forlag eller i boghandlen.

Besættelsestiden ses naturligt nok fra danskernes side, men det er der vendt om på i denne bog. Med næsten 400 billeder, der alle er taget af tyske soldater, er der lagt op til en hidtil uset fotografisk skildring af det Danmark, den tyske besættelsesmagt så i perioden fra 1940-45. Hvert foto er forsynet med en udførlig undertekst.

Læs beskrivelse og se fotoeksempler her

                 
Under tvang
Sprog: Dansk
Sider: 111
Forfatter: Helge Hagemann
Udgiver: Akademisk Forlag 1998, ISBN 87-500-3550-9
Salg:  

149 dræbte og det dobbelte antal kvæstede - heraf mange alvorligt - var prisen for de tyske pionersoldater, der skulle rydder op efter besættelsen og fjerne de godt 1.500.000 miner, der var lagt som et led i invasionsforsvaret. Helge Hagemann fortæller her en historie, som nok de færreste i dag kender til.

     
  Top  
      Om 1. Verdenskrig      
Sikringsstilling Nord
Sprog: Dansk
Sider: xx
Forfatter: Mogens Scott Hansen
Udgiver: Miljøministeriet, 1992
Salg: Museumscenter Hanstholm

Afventer review 

                 
Sikringsstilling Nord, Guide til
Sprog: Dansk
Sider: xx
Forfatter: Hans Ole Matthiesen
Udgiver: Sønderjyllands Amt, 1994
Salg: Museumscenter Hanstholm

Afventer review 

     
  Top  
      Film & Dokumentar        
                 
The World at War
Sprog: Engelsk (DK undertekst)
Medie: 16 DVD i Box (999 min)
Fortæller: Lawrence Olivier
Producer: Jeremy Isacs
Salg: Amazon

Serien er produceret i 1974, altså på et tidspunkt, hvor en stor del af aktørerne endnu var levende og kunne fortælle deres historie. Det gælder almindelige mennesker i London og Berlin, menige fodsoldater, generaler og politikere, og det gælder de mennesker, der var sammen med Hitler i de sidste dage i bunkeren. World at War er efter min opfattelse den ultimative WW2 billeddokumentation, et fremragende stykke Thames dokumentar.

                 
The Longest Day
Sprog: Engelsk (DK undertekst)
Medie: DVD
Forfatter: Cornelius Ryan
Producer: 20th Century Fox
Salg: Amazon

Den Længste Dag fra 1962 er en s/h, stjernespækket Hollywood storfilm - men den er nu alligevel ret god. Da det er den første spillefilm, der beskriver D-Dag, og da den er optaget i Normandiet (i modsætning til Private Ryan, der er optaget i Irland), så er der guf for enhver, der interesserer sig for Atlantvolden. Scriptet er rimeligt tro mod Cornelius Ryans bog og mod virkeligheden, og skuespillet er tidstypisk - se den bare ;-)

                 
Band of Brothers
Sprog: Engelsk (DK undertekst)
Medie: 6 DVD i box (603 min)
Forfatter: Baseret på Stephen Ambroses bog
Producer: Hanks & Spielberg
Salg: CDON

Denne miniserie fra 2001 er ikke specielt Atlantvolds-relevant, men er medtaget på grund af de mange interviews med aldrende frontsoldater fra WW2. Disse øjenvidner vil jo være helt væk i løbet af de næste få år, så det er et unikt indblik i "hvordan det var", der her tilbydes. Serien forekommer i øvrigt realistisk og byder på acceptabelt skuespil og instruktion, så den kan du godt bruge nogle aftener på.

                 
Saving Private Ryan
Sprog: Engelsk (DK undertekst)
Medie: DVD/VHS (107 min)
Forfatter:  
Producer: Hanks & Spielberg
Salg: CDON

Filmens relevans i Atlantvoldssammenhæng er selvfølgelig stormen på Omaha Beach, der - på trods af nogle typemæssigt tvivlsomme Hollywood kulisse-bunkere - nok giver et så realistisk billede af D-Dags-helvedet, som det er muligt at viderebringe til lænestolssoldaten. Resten af filmen rummer en god del sødsuppe (om end også mange gode scener), men de første 20 min. på stranden er det hele værd.

     
  Top  
      Trivia        
                 
Olsen Banden i Jylland
Sprog: Dansk
Medie: VHS
Medvirkende: Ove Sprogøe, Poul Bundgaard, Morten Grunwald, Kirsten Walter m.fl.
Instruktør: Erik Balling
Salg: Antikvarisk

Ikke den helt store filmkunst, men jordnær dansk familiefilm. Det interessante for bunkernørden er imidlertid optagelserne dels fra Batteri Vigsø, dels fra Agger Tange og dels fra Hanstholm 2 (38 cm batteriet). Tingene er smukt klippet sammen med studieoptagelser så man får indtryk af en kæmpebunker med underjordiske gange ude fra havet osv. Kan kildre fantasien lidt, specielt hvis du vil lokke familien med på bunkertur ;-) 

                 
                               
     
  Top  
      Lydklip (Statsbiblioteket)      
             
      Anker Kirkeby-samlingen; lydklip fra dansk historie, heraf mange fra besættelsesårene      
     
  Top  
      Videoklip (YouTube)      
             
     

YouTube er, som de fleste vil vide, et fil-delingssted på nettet, hvor almindelige mennesker uploader lyd- og videostumper, enten i form af egne optagelser eller som rippede bidder af film, dokumentar- eller nyhedsudsendelser. Der er meget bras, men ind imellem også noget interessant. Jeg vil her linke til de bedste - og i denne sides kontekst relevante - bidder, jeg falder over: 

     
           
      Atlantic Wall, Part One (Engelsk Tale) Atlantic Wall, konstruktion (Tysk tale)      
      Atlantic Wall, Part Two D-Dag set med tyske øjne (Tysk tale)      
      Atlantic Wall, Part Three Wochenschau, Norges kystforsvar (Tysk tale)      
      Atlantic Wall, Part Four        
      Atlantic Wall, Part Five        
     
  Top  
      Presseklip (Sakset fra Nettet)      
    2008        
      Daily Mail, August 4th, 2008: Sea unearths Nazi bunkers hidden for more than 50 years (Houvig)      
      Spiegel Online, April 16th, 2008: What to do with Hitlers submarine bunker? (Wilhelmshaven)      
    2007        
      Deutsche Welle, October 14th, 2007: Artist bring light into dark of former bunker (Windeck, Bonn)      
      Wall Street Journal, October 14th, 2007: Nazi bunkers become nature preserves (Westwall)      
      Reuters, September 11th, 2007: Germans fight to preserve Nazi bunkers (Westwall)      
             
             
             
             
             
                               
           

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS