WW2 og Atlantvoldslæsestof
Faktablade, historiske dokumenter og andet materiale

Herunder kan du klikke dig ind på en række mindre artikler om våben og teknik, historie, mini-biografier og mere, efterhånden som jeg får tid til at skrive dem. Notér venligst, at jeg jo ikke er historiker eller militær fagspecialist, men derimod formidler. Derfor er der intet her, som du ikke også vil kunne finde andre steder på nettet eller i bøger, men jeg håber, mine fremstillinger fremstår letlæst og interessante. Hvis du synes, at et emne er overfladisk behandlet eller ikke har det noteapparat, som du er vant til... ja så hører du nok bare ikke til målgruppen ;-) Finder du derimod faktuelle fejl, så hører jeg gerne om det. Artiklerne er i PDF og kræver således Adobes Reader.

      Våben og teknik      

Würzburg Riese Radar
Med 30 installationer i Danmark har Würzburg Riese parabolen været et almindeligt syn langs kysten og endnu i dag finder du radarbunkeren mange steder. Læs her lidt om tysk radarudvikling under krigen og om Würzburg Rieses ydeevne.

Feltartilleri i Atlantvolden
Erobrede franske 105 mm kanoner fra før 1. Verdenskrig og russiske 122 mm fra trediverne udgjorde rygraden i den tyske kystbefæstning i den danske del af Atlantvolden.
Artiklen omfatter også en generel gennemgang af historie og teknik bag artilleri, Da emnet er omfattende, er denne artikel undtagelsesvist på 6 sider.

                               

Terrænhindringer
Fremkomsten af panservåbnet under 1. Verdenskrig satte nye normer for fæstningsbyggeri og panserhindringer. Pansergrave, dragetænder og tjekkiske pindsvin blev en del af "gadebilledet", også i Danmark.

Belejringsmaskiner
Hvor der er en hindring... - er der en vej. Belært af de bitre erfaringer fra raidet mod Dieppe var englænderne helt klare over, at Rommels mange hindringer langs Atlantvoldens kyster krævede særligt udstyr. Det førte til skabelsen af "Hobarts Funnies"

                               

Slagskibsartilleri i
Atlantvolden

På strategisk vigtige punkter blev indsat artilleri fra oplagte tyske (og danske) slagskibe, nogle med en kaliber helt op til 40,6 cm


Superbomber
Barnes Wallis var manden der forsynede England med bomber, verden aldrig før havde set. Bomber, der kunne slå smut over vandet som en sten og bomber, der kunne trænge gennem flere meter jernbeton og fremkalde mini-jordskælv.

                               

Miner
Minefelter var en vigtig del af det tyske invasionsforsvar, fra den simple og pålidelige stokmine over tallerkenminen mod panserkøretøjer til den selvkørende "Goliath", der kunne fjernstyres fra en bunker.

Enkelte steder langs kysten kan man stadig finde rester af tyske miner.

Bygning af en Regelbau bunker
En kort gennemgang af de vigtigste trin i bygning af en bunker, fra projektering til aptering.

                               

Flakartilleri i Atlantvolden
Fra 7,62 mm tvilling-monteret maskingevær over 20 mm firling-kanoner til den berømte tyske 88'er og de moderne 10,5 cm fra bl.a. Hanstholm, Frederikshavn og Fanø.

Artiklen er under udarbejdelse.

 

 

     
     
      Mini-biografier      

Erwin Johannes Eugen Rommel (1891-1944)
Nazitysklands mest berømte pansergeneral og arkitekten bag Atlantvolden ville egentlig have været ingeniør. Rommel blev kendt som "ørkenræven" og var Hitlers feterede yndling, men skulle til sidst ende sit liv på kommando fra sin herre.

Hermann v. Hanneken (1890-1981)
Von Hanneken var øverstbefalende for de samlede tyske styrker i Danmark fra 1942-45 og arkitekt bag afvæbningen af den danske hær i 1943. Han havde hovedkvarter i Silkeborg, hvor resterne endnu kan beses.

             

Georg Lindemann (1884-1963)
Generaloberst Lindemann var Wehrmachtsbefehlshaber i Danmark under anslaget mod jøderne, interneringen ag kommunisterne og arrestationen af det danske politi, og under kapitulationen i 1945.

Dr. Werner Best (1903-1989)

     
     
      Dokumenter af historisk interesse      

Führerweisung
Nogle af de ordrer, den tyske Fører lod gå fra sig vedrører direkte Danmark og/eller Atlantvolden. For eksempel Führerweisungen 40 og 51, som her er gengivet på engelsk.

 

New
???

             

Illegale blade
Et rigt udvalg af illegale blade blev distribueret under besættelsen, hvor de fortalte en anden historie end den tysk kontrollerede presse. Nogle af dem overlevede som rigtige dagblade efter befrielsen. Her eksempler på "Morgenbladet" d. 4.5 & 8.5.45

Venligst stillet til rådighed af
Museumscenter Hanstholm

 

New
???

                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS