Stp.Grp. Fliegerhorst Rom
Støttepunktsgruppe og jagerflyveplads
 
                               
           
           
           
           
      Ringstand til flankerende beskydning af flyvefeltet      
                               
       

Historien
Få dage efter Danmarks besættelse d. 9 april 1940 påbegyndtes anlæggelsen af en tysk flyveplads i Klosterheden Statsskovdistrikt syd for den vestjyske by Rom. Flyvepladsen blev hjemsted for et antal tomotors jagere af typen Messerschmidt BF 110, der havde til opgave at beskytte tysk kysttrafik og afvise allieret overflyvning af Vestjylland.

Gruppen omfatter støttepunkterne (fra nord); Hamburg, Bremen, Lübeck, Berlin, Köln, Hannover, Essen og München. I 1940-41 blev startbaner, felthangarer, benzindepoter og branddamme anlagt sammen med et større antal træbarakker til forskellige formål.

I 1943-44 blev flyvepladsen udbygget med 43 større og mindre betonbunkere, herunder en stor R118 hospitalsbunker (Stp. Köln) og en R608 kommandobunker (Stp. Berlin).

Hospitalsbunkeren var beregnet til at modtage sårede under krigsforhold, og kom derfor aldrig i brug. I stedet blev syge og tilskadekomne soldater behandlet i et nærliggende barak-hospital.

For at forvirre fjenden og trække opmærksomheden væk fra de egentlige aktiviteter opførtes kun få hundrede meter borte en attrap-flyveplads. Denne blev udstyret med et klippet græsareal, der skulle illudere flyvefelt, skinanlæg i form af barakker og en enkelt bunker samt træ-modeller af flyvemaskiner og kar med spilolie, der kunne antændes og derved simulere effekten af et bombardement.

Omkring 300 ungarske hjælpetropper var stationeret i det sydvestlige hjørne af flyvepladsen, tæt ved skovlegepladsen. Der er ikke meget tilbage af deres lejr, men nogle jordvolde kan endnu ses, hvis man kigger godt efter.

     
             
      Oversigtskort        
               
             
             
             
             
      PDF, 1,3 MB        
      Ovenstående værk er skrevet af en Jørgen Nielsen fra Maribo i 1982. 

Forfatteren har velvilligt givet tilladelse til ulicenseret gengivelse af sit omfattende værk, hvorfor dette med tak bringes her. 
       
             
             
               
       

I dag
Rom Flyveplads henligger i dag som naturområde og delvist som frilandsmuseum, idet en del bunkere er bevaret. Der er indrettet planchemuseum i den oplyste, toetagers hospitalsbunker og andre bunkere kan beses med lommelygte og almindelig forsigtighed. Det er tillige muligt at ane rester af felthangarer og rullebaner i terrænet.

I områdets sydvestlige hjørne ligger en skovlegeplads med masser af aktivitetsmuligheder for børnene samt borde og bænke og sågar en grill, så her er oplagte muligheder for en familietur.

Bemærk, at bilkørsel er forbudt flere steder i området. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandreturspjece om flyvepladsen (6,3 km tur). Læs den her.

     
      Skovlegeplads med grill-faciliteter    
               
                 
                               
            Billedgalleri
Udstillingsbunker (R118)
           
                                                               
     

rom_01.jpg (307974 byte)

  rom_05.jpg (96451 byte)   rom_10.jpg (108281 byte)      
     

 

       
                           
               
                           
      Udstillingsbunkeren ligger gemt i skoven vest for Ringkøbingvej   En planceudstilling fortæller bunkerens historie   Og historien om Rom Flyveplads      
            rom_15.jpg (151338 byte)   rom_20.jpg (127681 byte)   rom_25.jpg (117274 byte)            
               
                           
               
                           
      En del af plancherne kunne nu godt bruge en udskiftning   Udstillingsbunkeren er veloplyst i de fleste rum   Det er en relativt stor bunker i to etager      
            rom_30.jpg (157669 byte)   rom_35.jpg (101695 byte)   rom_40.jpg (144611 byte)            
               
                           
               
                           
            Ældre medborgere og mindre børn bør dog nok blive oppe   Der er såmænd heller ikke så meget at se i underetagen   Sliske til brændsel (kul/koks)            
            Klik på miniaturerne for at se store billeder. Brug browserens knap for at lukke disse            
                         
            Flyvefeltet i dag            
     

rom_50.jpg (184554 byte)

  rom_55.jpg (247613 byte)   rom_60.jpg (302746 byte)      
     

 

       
                           
               
                           
      Start- og landingsbane, som den ser ud i dag   Ringstillingen, der kunne beskyde flyvefeltet   Fundamentrester      
            Bunkerne i grusgraven            
            rom_70.jpg (257206 byte)   rom_75.jpg (297192 byte)   rom_77.jpg (219993 byte)            
               
                           
               
      R622, næsten fritlagt på grund af grusgravning   Ukendt bunker midt i grusgraven (privat grund)   Endnu en R622 (med muret nødudgang)      
            Rullebaner og felthangarer            
            rom_80.jpg (229583 byte)   rom_85.jpg (261876 byte)   rom_87.jpg (346082 byte)            
               
                           
               
            Tysk beton. Halv bredde, da vejen blev hugget op efter krigen   Delvist restaureret felthangar. Voldene var op til 7 meter høje   En meget velcamoufleret ringstilling             
            rom_89.jpg (202035 byte)   rom_91.jpg (290153 byte)                
               
                           
               
            Velbevarede skyttegrave   Billedet yder ikke retfærdighed. De er tydeligere i virkeligheden                
                                                               
            Klik på miniaturerne for at se store billeder. Brug browserens knap for at lukke disse            
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS