10. Batteri
Artillerie Stützpunkt Süd, Stützpunktgruppe Hirtshals
 
                               

 

Sammen med Hanstholm og Esbjerg udgjorde Hirtshals i krigsårene en af de mulige havne på Jyllands vestkyst som en angriber kunne bruge under en invasion. Byen var derfor godt forsvaret, både med kystbatterier som med støttepunkter. 

Stützpunktgruppe Hirtshals udgjordes af to kystbatterier, et øst og et vest for byen, tre infanteristøttepunkter og to såkaldte modstandsreder, alle lokaliseret inden for den samme ydre perimeter.

Artillerie Stützpunkt West udgjorde den vestlige (og sydlige) del af denne Stützpunktgruppe. Gruppen omfattede også batteriet på nordsiden af byen (Ost) samt som sagt et antal infanteristøttepunkter og modstandsreder. Bunkerne i det nordlige batteri, ved havnen samt langs nordstranden er alle "frilands", mens Stützpunkt Vest fremstår som det egentlige bunkermuseum. 

Kystbatteriet i vest såvel som i øst var bevæbnet med fire franske 105 mm feltkanoner (Schneider Le Creuset 1913) konverteret til lavetmontage i skytsbunker Regelbau 671, en R636a ildlederbunker og adskillige stykker luftskyts, samt i vest en Würzburg Riese radar på en V174 bunker, mandskabsbunkere, ammunitionsbunkere, sanitets og køkkenbunker samt adskillige morter- og maskingevær stillinger, deraf nogle relativt sjældne med en drejelig betonkuppel.

I det østlige artilleristøttepunkt kan man bl.a. finde en Fl277 lyskasterbunker. En spændende konstruktion, der desværre har indgangen tildækket.

 

 

 
   
 
 
           

Området
Hirtshals Bunkermuseum kan bryste sig af at være næsten komplet udgravet og tilgængeligt for publikum. Udgravningsarbejdet startede i 1994 og omfatter mange restaurerede bunkere samt hele 4500 meter udgravet løbegrav. Det er således nemt at bevæge sig rundt i området i et par almindelige travesko, og der er meget at se på.

De restaurerede bunkere er aflåste, men kan beses ved aftale med bunkermuseet, der også holder åbent hus i sommerperioden. Seneste udvikling er (Efterår 2007) at Vendsyssel Historiske Museum har overtaget anlægget, så måske spændende nye tiltag venter forude.

Klods op af støttepunktet, ja nærmest bygget ind mellem bunkerne, ligger Hotel Danland. Nok det tætteste du kommer på at feriere i Atlantvolden.

 

I 1995 foretog en kunstnergruppe, der kaldte sig The Bunker Secret Society en "installation" i en af R671 bunkerne. Hensigten var, at dette forseglede kunstværk først skulle åbnes i 2045, altså hundrede år efter besættelsen. I mellemtiden skulle offentligheden holdes løbende orienteret (om hvad?). Selskabet synes imidlertid at være afgået ved døden, men deres kunstneriske manifest kan læses her.

 
         
         
             
             
                   
     

Museumsbunkeren
Bunkermuseet ligger lige ved parkeringspladsen foran Hirtshals Fyr. Det er indrettet i en Regelbau 622 mandskabsbunker og omfatter foruden et restaureret opholdsrum en del af de våben og det udstyr, der har været brugt på stedet. Derudover er som sagt en del bunkere i området helt eller delvist restaureret, ligesom der er eksempler på "bunker art" - vægmalerier lavet af tyske soldater. Disse bunkere fremvises efter aftale.

Bemærk: De er ikke tilladt at bevæge sig uden for de afmærkede stier, gå oven på bunkers eller lege krig på området. Dels af hensyn til bunkermuseets bevaring og dels for din egen sikkerheds skyld.

   
     
     
                   
           

Faciliteter: Der er ikke nogen kiosk eller cafeteria i tilslutning til bunkermuseet, men til gengæld er der ikke langt til Hirtshals bymidte, hvor der er et rimeligt udvalg af restauranter og spisesteder.

     
                   
           

For uddybende lokalhistorie samt museets åbningstider, billetpriser og kørselsvejledning henvises til hjemmesiden for Hirtshals Bunkermuseum

     
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS