Bulbjerg-Vust
Stützpunktgruppe Bulbjerg
 
                               

 

Historien
De fleste danskere kender Bulbjerg fra geografitimerne. Den eneste "klippeformation" i Jylland - indtil 1978 med Skarreklit stikkende 16 meter op lidt ude i vandet. Bulbjerg er desuden yngleplads for fugle.

Under krigen var Bulbjerg imidlertid også et infanteri-støttepunkt samt en vigtig observationspost og del af ildledersystemet for spærrebatteriet i Hanstholm. I 1944 blev yderligere et hærkystbatteri placeret her.  I dag er en del af stedets bunkere begravet af flyvesandet og overgroet, men ildlederposten på toppen af klinten er åben og oplyst, da den tjener som informationsstand omkring områdets fugleliv

En Regelbau 622 mandskabsbunker ved p-pladsen er endvidere omdannet til toiletter, så her er smukke eksempler på, hvordan efterladenskaberne fra sidste krig kan indgå i en nutidig sammenhæng.

Siden er under opbygning, da der mangler en del observationer.

Jens Andersen (Museumscenter Hanstholm) har skrevet en glimrende artikel om de tyske befæstningsanlæg her.

 
   
 
 
           

Området
De to mest prominente bunkere, nemlig R622'eren ved parkeringspladsen, og ildlederposten (S449) på klinten kan såmænd besøges i dansesko. Dog ligger der i baglandet angiveligt adskillige bunkere, som i dag formodentlig alle er overgroede, jeg var i hvert fald ikke i stand til at lokalisere andet end en stump beton hist og pist som indikerede en begravet bunker. Terrænet er imidlertid ret kuperet og svært at overskue, og det kan være, du har mere held med dig. I givet fald vil det vil formodentlig være en god ide at komme tidligt på året, da bunkerne er sværere at finde, jo mere bevoksning der er.

Et stykke nede af Bulbjergvej ligger et område, hvor man påbegyndte opførelsen af to skytsbunkere (R671). Kun fundamentet blev støbt (faktisk kan man ane omridset af den ene på luftfotos), men jeg har ikke fundet dem "on location". God jagt ;-)

     
             
             
                 
             
             
                   
       

Museumsbunkeren
Der er ikke nogen egentlig museumsbunker, men som sagt en plancheudstilling i ildlederbunkeren, hvorfra der i øvrigt også er en fremragende udsigt over Vesterhavet.

Udstillingen er ubemandet og åben året rundt.

     
             
                   
           

Faciliteter: Der er ikke nogen kiosk eller cafeteria i tilslutning til udstillingsbunkeren, men en bunker ved parkeringspladsen er omdannet til offentlig toilet. 

     
                   
           

For uddybende lokalhistorie og kørselsvejledning henvises til Miljøministeriets hjemmeside for Bulbjerg-området

     
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS