Verteidigungsbereich Aalborg
Bunkere i baghaven
                               
     

Forsvarsområde Aalborg var koncentreret om de tre flyvepladser; West (den nuværende flyvestation og lufthavn), Ost (ved Rørdal) og See (vandflyvepladsen ved Egholmsfærgen). Flyvestation Aalborg (FSNALB) er jo fortsat et militært område, så antallet af fotos derfra er beskedent. Af Ost er der ikke mange spor tilbage, og også de fleste bunkere ved See er i dag tildækkede.

Ud over flyvepladserne omfattede forsvarsområdet et antal støttepunkter og modstandsreder, fra Vester Halne i Nord til Rørdal i Øst. På Skovbakken i Aalborg og på Skansen i Nørresundby lå kommandoposter for FlaK-artilleriet i Forsvarsområdet. I alt blev der bygget omkring 140 Regelbaubunkere og godt 170 ringstillinger og lignende feltmæssige stillinger i Forsvarsområde Aalborg.

     
           
           
      Opdateret: 20070409        
          Stützpunkt Gefechtstand Skovbakke      

 

 
   
 
 

Området
Stützpunkt Skovbakke ligger, som navnet antyder, på toppen af Skovbakken, tæt ved Aalborgtårnet og var en kommandopost for flak-artilleriet. I dag er kun kommandobunkeren (L408A) synlig i buskadset. Bunkeren er aflåst, da den stadig er i militær anvendelse, men det er muligt (med lidt behændighed) at klatre op på taget, hvorfra der forresten er en fin udsigt.

Gemt i plænen foran bunkeren ligger to mandskabsbunkere type 622 nedgravet (flyt musen ind over fotoet for at se hvor). Udgravet og restaureret kunne de tre bunkere tilsammen udgøre et fint lille museum, hvis altså den lokale bykonge havde øjnene åbne for andet end fodbold ;-)

To bunkere i den sydlige del af skoven hører til Wiederstandsnest Vesteralle (Modstandsrede Vestre Allé). Begge er aflåste, idet de er i brug hos hhv. Civilforsvaret og hos Aalborg Universitet. Sidstnævnte bunker, der er en R622 (modificeret efter krigen), ligger ved Skovsvinget og kan som regel beses i forbindelse med arrangementet Kulturnat, der falder i oktober. 

Bunkertypen L408A er interessant idet der faktisk kun er bygget tre af typen i hele Danmark. 

Heraf ligger en i Aalborg, en på Skansebakken i Nørresundby og den sidste ved Fliegerhorst Grove (Karup Lufthavn).

Endvidere er angivet et betonforbrug på 2160 m³ mod en standard på kun 1685 m³, altså en specialudførelse.

             
             
             
                 
          Stützpunkt Gefechtstand Schanze      

 

 
   
   
 

Området
Stützpunkt Schanze lå på toppen af Skansebakken i Nørresundby og var, ligesom Skovbakke, en kommandopost for flak-artilleriet. Kun ryggen af en bunker - formodentlig kommandobunkeren (L408A) er i dag synlig, klods op af den gamle skydebane ved Nordre Skansevej. 

Den ene af de to mandskabsbunkere type 622 ligger tildækket lige inden for hovedindgangen (på nordsiden), den anden ligger under et parcelhus på Sandagervej, hvor den fungerer som kælder. Begge bunkere ligger uden for kortudsnittet ovenfor.

Over for den bunker, der er delvist synlig, stikker noget beton frem af jorden. Størrelses- og placeringsmæssigt er det konsistent med "vingen" på en L408A, hvor kampposterne befinder sig, men pga. overgroning er det umuligt at afgøre.

Skansen er imidlertid et smukt sted til en søndagstur, så du kan jo prøve lykken og se, om du kan finde noget mere "tysk beton". 

Man har ganske åbenbart gjort sig store anstrengelser efter krigen for at sløre de tyske installationer på Skansebakken.

Ikke så underligt vel, da anlægget givet har været en populær folkepark allerede inden krigen, og tilstedeværelsen af tyske krigsminder har været en torn i øjet på lokalbefolkningen.

Ellers et fint sted til et bunkermuseum ;-)

             
             
             
                 
          Stützpunkt Aalborg See      

 

 
   
 
 

Området
Stützpunkt Aalborg See er den tidligere tyske vandflyveplads og i dag hjem for Forsvars- og Garnisonsmuseet. Uden for museet ligger kommandobunkeren - Gefechtsstand - som er åben, men kræver et par meget lange gummistøvler eller evt. en dykkerdragt. Resten af områdets bunkere (der er en hel del flere end de fleste Aalborgensere kender til) er alle tildækkede. Et par ligger på væddeløbsbanen, et par stykker på børnenes byggelegeplads, et par ved friluftsbadet og endnu et par i kolonihaveområdet, alle med et solidt lag jord over sig.

Med andre ord er der ikke så meget beton at se på ved Aalborg See, men det ændrer sig måske idet der er planer om at tømme kommandobunkere for vand og indlemme den i museet.

Området omkring vandflyvepladsen var ved krigsafslutningen hjem for mere end tredive bunkere, inkl. et større antal Tobruk eller ringstillinger.

En del af disse er i dag fjernet - en overkommelig opgave da der i sådan en bunker kun er 12 - 16 m³ beton.

En R622 rummer derimod 660 m³ så de får ofte lov at blive liggende ;-)

             
             
                 
          Stützpunkt Aalborg Ost      

 

 
   
   
 

Området
Stützpunkt Aalborg Ost er på det nærmeste jævnet med jorden, og det er ikke i dag muligt at se, at der engang har ligget en travl feltflyveplads her. End ikke luftfotos afslører de ellers karakteristiske signaturer af startbanen. Enkelte bunkere putter sig rundt omkring på marker og i krat, men man skal være lidt af en detektiv for at finde dem. Ydermere ligger de fortrinsvis på privat grund.

Af samme grund er områdekortet ikke specielt oplysende. Jeg har valgt at markere bunkere, som burde være her, men som jeg ikke selv har set og fotograferet, med blå prikker. Så kan du jo se, om du er heldigere...

xxx
             
             
                 
          Stützpunkt Aalborg West      

 

 
   
 
 

Området
Stützpunkt Aalborg West eller Flyvestation Aalborg, som vi kalder den i dag, er jo fortsat et militært område og derfor ikke umiddelbart åben for offentligheden, for bunkerture eller fotografering.

Beskrivelsen begrænser sig derfor til de installationer, der er tilgængelige uden for hegnet som Stp. Lindholm, afbildet ovenfor, der er placeret vest for rundkørslen ved Ny Lufthavnsvej. Prøv, om du kan finde bunkerne her, inden du fører musen over.

Områder inden for hegnet vil blive beskrevet, hvis jeg får mulighed for det, og ellers ligger fire af fem flakbatterier uden for hegnet, med bunkere som L404A, L405A, L407A, L409A, L410A, L411A og L413A. Disse er ganske kort beskrevet herunder. Alle er de udmærkede, overskuelige objekter for en bunkertur. Husk lygte og gummistøvler, der er vand i en del af dem.

Læs mere om de fem flakstillinger her

Luftfotos er en glimrende hjælp, når man er på jagt efter bunkere. Med lidt øvelse kan man hurtigt se de karakteristiske tegn som løbegange, betonkanten ved indgangen, variation i beplantningen osv., som afslører, at her ligger en bunker.

Områdekortet viser placering af de følgende fem flakstillinger.

             
             
                   
          Fem FLAK støttepunkter
Rundt om Flyvestation Aalborg
     
                 
          Stützpunkt FLAK Netze      

 

 

FLAKbatteri Netze
Er det vestligste af de fem batterier, der beskyttede flyvestationen. 3 x 37 mm flak og lyskaster.

Ligger på militært område og er angiveligt noget demoleret af øvelsesaktivitet.

 
 
 
                 
          Stützpunkt FLAK Neisse      

 

 

FLAKbatteri Neisse
Det nordligste batteri. Ligger i trekanten ved hovedvej 55 og Nørre Halne Vej.

Bestykket med 3 x 37 mm kanoner og en 60 cm lyskaster.

 
 
 
                 
          Stützpunkt FLAK Viktor      

 

 

FLAKbatteri Viktor
Den stærkeste stilling, bestykket med 6 x 88 mm flak, lyskastere og en Dora radar.

 
 
 
                 
          Stützpunkt FLAK Mosel      

 

 

FLAKbatteri Mosel
Var indtil 1970erne i brug som dansk flak batteri, hvilket kan ses på installationerne.

Under krigen bestod batteriet af 3 x 37 mm flakkanoner samt en lyskaster.

 
 
 
                 
          Stützpunkt FLAK Spree      

 

 

FLAKbatteri Spree
Det østligste batteri. Ligger ved Lindholm Å. Bestykning: 3 x 37 mm kanoner og lyskaster.

 
 
 
                 
     

FlaK er en forkortelse for Fliegerabwehr Kanone. Maksimal rækkevidde for 37 mm kanonerne var 4500 - 8000 meter alt efter hvilken type, der var tale om og knap 15000 meter for 88 mm batteriet. Skudhastigheden for 37 mm kanonerne varierede meget alt efter alder og type, helt nede fra 30 skud/min og op til 350 skud/min. 88 mm kanonerne kunne skyde 15-20 skud/min.

Alle de nævnte FlaK batterier havde en eller flere 60 cm lyskastere til måludpegning. Batteriet Viktor desuden en Würzburg Dora radar.

     
           
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS