Strategisk vigtige forbindelser
- broer over Limfjorden
 
                               

 

Broerne over Limfjorden
Vandløb har til alle tider udgjort (militære) hindringer, og følgelig har broer været objekter af strategisk betydning. Både forsvarer og angriber har imidlertid et ambivalent forhold til broer, idet begge parter ønsker at bevare broen, for at kunne føre egne styrker over vandløbet, og med modsat fortegn kan ønske at ødelægge broen, for at hindre fjendens bevægelighed.

Limfjorden skiller jo som bekendt Vendsyssel fra det øvrige Jylland, og landsdelene var i krigsårene kun knyttet sammen af fire faste forbindelser; Limfjordsbroen, Jernbanebroen, Aggersundbroen og Oddesundbroen. Ganske vist eksisterede Vildsundbroen også, men da Sallingsundbroen først blev bygget i 1978, ville en overgang ved Vilsund kun bringe en fjende ud på øen Mors. 

Ved en invasion nord for fjorden ville denne således udgøre en vigtig stoplinie bag hvilke tyske styrker kunne reorganisere - hvis de altså beherskede broerne! Samtidig var det vigtigt for besættelsesmagten at holde disse forbindelser over fjorden beskyttede mod specielt fjendtlige luftangreb.

Aalborg
Under krigen havde Aalborg to broer til Nørresundby, nemlig jernbanebroen fra 1938 og Limfjordsbroen fra 1933. Kun ved jernbanebroen kan man i dag finde rester af befæstningen i form af en ringstilling nord og syd for broen. Begge broer har selvfølgelig været beskyttet mod luftangreb af FlAK stillingerne på Skovbakken og på Skansen i Nørresundby, men tilsyneladende har kun jernbaneforbindelsen været direkte befæstet mod overgang.

Aggersund
Mindre end 20 km fra kysten ved Jammerbugten ligger Aggersundbroen, som blev færdiggjort i 1942 - under ikke ringe bevågenhed fra tyskernes side (de var sågar med til indvielsen). I forbindelse med bygning af broen blev en række FlAK-stillinger planlagt, ligesom tilkørselsvejene blev beskyttet med bunkere for maskingeværer og panserværn. Antiluftskytsbunkerne, som blev placeret tæt ved broramperne, måtte pga. den høje grundvandsstand bygges oven på jorden, og blev derfor forsøgt camoufleret med mursten. Enkelte steder kan denne beklædning endnu ses, bl.a. på kommandobunkeren (L410A) ved den sydlige rampe. Bunkeren er åben og tilgængelig, men har vand i bunden (og en masse myg), så husk gummistøvlerne.

Oddesund
Også Oddesundbroen ligger i kort afstand fra et potentielt invasionsområde, og blev beskyttet ret massivt af besættelsesmagten. Seksten større bunkere og et antal ringstillinger dækker den nordlige og sydlige brolanding, herunder et par R634 med pansertårn samt de sædvanlige antiluftskytsstillinger. Enkelte bunkere er aflåste, men de fleste ligge frit tilgængelige. Dog er en del af dem temmelig vandfyldte (vaders påkrævet).

Områderne i dag
Lommelygte, gummistøvler, fornuftigt tøj - og forsigtighed - anbefales. 

 
   
 
 
                 
             
             
                 
               
             
                 
                   
       

Museumsbunkere
Oddesund er den eneste bro over Limfjorden, der kan prale med et bunkermuseum. Dette er en ubemandet plancheudstilling, der er indrettet i en L410A FlAK bunker. Desværre var bunkeren aflåst, da jeg var der, da sæsonen kun omfatter juni og august måneder. Lidt magert for en ubemandet og relativt omkostningsfri facilitet, kan man måske sige.

Hvorfor Aggersund kommune ikke har grebet chancen til at tørlægge L410A'eren - som tilmed ligger lige over for grillbaren med parkeringsplads, og har etableret et planche-museum her og adgangsforhold til kanonstillingen på toppen, må guderne vide. Mangel på evne til at se mulighederne, velsagtens.

Og hvorfor Aalborg kommune ikke har et bunkermuseum i en af sine mange, mange velegnede bunkere? Ja, her spiller kommunal... prioritering ganske sikkert en afgørende rolle; Vi har jo et fodboldstadion! Så burde alles kulturbehov - fra borgmesteren og nedefter - være dækket ind ;-)

     
             
                 
                 
                 
           

Faciliteter: Både ved Aggersund og Oddesund ligger der cafeterier bekvemt ved brorampen. I Oddesund endda et i hver ende.

     
                   
           

Kørselsvejledning burde ikke være et problem, da broerne kan ses på ethvert Danmarkskort. For uddybende lokalhistorie henvises til følgende hjemmesider; Aalborg, Aggersund, Oddesund 

     
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS